Tom skierował się w stronę drzwi.

  • skierować ‑ruję ‑jesz pf, impf skierowywać ‑wuję ‑jesz do+G = direct, send, refer to
  • & sie = to turn o.s.