Tom się do nikogo nie odzywa.(Sentence Note)

  • odezwać się (-zwę -zwiesz odezwij) (pf), (impf) odzywać się = to say something, respond