Tom schował pieniądze, które dała mu Mary, do kieszeni. (Sentence Note)

  • chować ‑am ‑asz impf, pf pochować or schować = bury, hide, secrete, keep, put away.
  • (intr) & się = to hide (o.s.)