Tom rozdawał autografy pod teatrem.

  • rozdać ‑dam ‑dasz ‑dadzą pf, impf rozdawać ‑daję ‑jesz ‑dawaj = to hand out, deal (cards)