Tom przyznał, że nie ma pojęcia, gdzie jest jego żona. (Sentence Note)

Note: przyznać (-am -asz) (pf), (impf) przyznawać (-znaję -jesz) = confess, admit. ~ się do+Gen = confess, admit, grant to, concede