Tom przypadkowo zatrzasnął się w swoim biurze.

  • zatrzasnąć ‑snę ‑śniesz pf, impf zatrzaskiwać ‑kuję ‑jesz +I = = to slam shut