Tom przychodzi tu niemal w każdą sobotę. (Sentence Note)

  • niemal adv = almost, practically, almost, nearly, about, fairly, practically, quasi, nigh, pretty, well‑nigh
  • niemalże adv = all but