Tom przewoził ukrytą broń.

  • przewieźć ‑wiozę ‑wieziesz ‑wiózł ‑wiozła ‑wieźli pf, impf przewozić ‑wożę ‑zisz ‑woź = to transport across, carry (goods, arms)