Tom przesiaduje w miejscowym barze.

przesiedzieć ‑dzę ‑dzisz pf, impf przesiadywać ‑duję ‑jesz = (trans) 1] sit (through s.t.) 2] hangout