Tom przebrał się za strażaka.

przebrać ‑biorę ‑bierzesz pf, impf przebierać = 1] pick, select, choose, sort through. 2] change s.o.’s clothes. /// + się = to change one’s (own) clothes, w +A change into, ***za +A disguise o.s. as … ***