Tom przebrał się strój kąpielowy.

przebrać ‑biorę ‑bierzesz pf, impf przebierać = 1] pick, select, choose, sort through. 2] change s.o.’s clothes.

  • & się = to change one’s clothes, w +A = to change into, za +A = to disguise o.s. as