Tom próbował uspokoić Mary.

uspokoić ‑koję ‑koisz ‑kój pf, impf uspakajać = to calm, comfort, soothe, pacify. /// ~ się calm down, settle down. /// uspokój się! calm down!