Tom powinien lepiej zajmować się swoimi dziećmi.

  • zająć ‑jmę ‑miesz pf, impf zajmować ‑muję ‑jesz = to occupy, take over, seize (territory). ~ miejsce = to take a seat.
  • & się +Instr = be busy with, occupy self with, take care of, engage in, do for a living