Tom powiedział, że już się więcej do mnie nie odezwie. (Sentence Note)

  • odezwać się (‑zwę ‑zwiesz odezwij) (pf), (impf) odzywać się = to say something, respond, speak up