Tom powiedział, że chce się przenieść do Bostonu, bo tam mieszka Mary. (Sentence Note)

  • przenieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf przenosić ‑szę ‑sisz = to transfer.
  • & się = to become transferred