Tom powiedział, że był w domu w noc popełnienia morderstwa.

More literally ‘‘Tom said he was at home on the night of the commitment of the murder’’.