Tom powiedział Mary, gdzie posadzić róże.

  • sadzić ‑dzę ‑dzisz impf, pf posadzić = 1] to plant 2] seat