Tom powiedział Mary aby uważała.(Sentence Note)

  • uważać (-am -asz) = 1] to be careful. na + Accusative = watch out for, be careful of. 2] consider (hold an opinion), think. jak uważasz = as you think best.
  • będę uważać = I’ll be careful