Tom potrzebuje odpoczynku. (Sentence Note)

Note: odpoczynek (-nku) (male i. noun) = rest, relaxation

  • odpocząć (-pocznę -niesz) (pf), (impf) odpoczywać = to relax