Tom potrzebuje cię w sali odpraw.

sala odpraw = briefing room