Tom potrzebował uwagi.(Sentence Note)

  • uwaga (f noun) attention, note, remark.
  • mieć na uwadze = phrase =keep in mind.