Tom potrafi zrozumieć w pewnym stopniu problem Mary. (Sentence Note)

NOTE: stopień (-pnia) (masculine inanimate noun) = degree, grade, extent

  • w pewnym stopniu = to a certain degree / to some extent
  • w dużym stopniu = to a large extent