Tom postanowił odświeżyć wygląd swojej strony internetowej.

  • odświeżyć żę ‑żysz pf, impf odświeżać = 1] refresh, restore, renew, refurbish, renovate 2] phrasal = brush up (e.g. knowledge) 3] + się = freshen o.s. up (have a brush up)
  • świeży aj = fresh. av świeżo = freshly, recently
  • świeżość f.noun = freshness