Tom poprosił mnie o przekazanie ci wiadomości.(Sentence Note)

przekazanie (n noun) = a transmission, transference (information, power), transfer