Tom poprosił mnie o otwarcie okna. (Sentence Note)

otwarcie (n noun) = an opening (of store, etc)