Tom poprosił mnie o bycie jego drużbą.

  • drużba mp 1] best man (at wedding). 2] (obs) pal