Tom popchnął Mary na drzwi.

  • popchnąć ‑nę ‑niesz pf, impf popychać = push, shove.
  • & sprawę = to get the matter out of one’s way, force it through