Tom pomógł mi uciec.

  • pomóc ‑mogę ‑możesz ‑móż ‑mógł ‑mogła pf, impf pomagać +D = to help, aid, assist, be of avail, be of assistance.
  • dopomóc ‑mogę ‑możesz ‑mógł ‑mogła pf, impf dopomagać = to come to help, support, aid.
  • wspomóc ‑mogę ‑możesz ‑mógł ‑mogła pf, impf wspomagać +A = to assist, aid
  • móc mogę możesz mógł mogła impf = can, may, be able +infin to.