Tom położył pokrywę z powrotem na śmietniku.

  • pokrywa f.noun = a cover, covering, lid, manhole cover
  • pokryć ‑kryję ‑jesz pf, impf pokrywać + Instr = to cover, coat with, make up for (in cost).
  • ~ się z+Instr = to coincide with, overlap with