Tom podniósł telefon i zaczął wybierać numer. (Sentence Note)

  • podnieść -niosę -niesiesz -niósł -niosła -nieśli (pf), (impf) podnosić -szę -sisz = to raise, lift. bring up (a subject)
  • & się = to stand up, rise, be raised
  • wybrać -biorę -bierzesz (pf), (impf) wybierać = select, elect, pick, choose, opt for. & się = to go someplace, set out for.
  • wybierać number = phrase = to dial (telephone).