Tom poczuł się niezręcznie.

niezręczny aj awkward, clumsy, inept, uncomfortable . av niezręcznie