Tom poczuł lekkie zawroty głowy. (Sentence Note)

  • zawrót -wrotu (mi noun) zawrocie. ~ głowy dizziness, giddiness, vertigo
  • mieć zawroty głowy = to be dizzy / lightheaded