Tom pociągnął za hamulec bezpieczeństwa. (Sentence Note)

  • pociągać ‑am ‑asz (impf), (pf) pociągnąć ‑nę ‑niesz = to attract, pull, tug. swig (from a bottle).
  • & za (coś) = to tug/pull at (something).