Tom po prostu nie umie dogadać się z Mary. (Sentence Note)

  • dogadać się (-am -asz) (pf), (impf) dogadywać się (-duję -jesz) do + Gen, z + Instrumental = to come to an agreement or understanding with someone.