Tom planuje wziąć udział w zawodach, tak? (Sentence Note)

  • zawód ‑wodu (mi noun) 1]. trade, profession, occupation. 2] disillusionment, disappointment. 3] plural, zawody = games, competition