Tom otworzył pudełko i zajrzał do środka.

  • zajrzeć ‑rzę ‑rzysz pf, impf zaglądać do+G = to look in on, glance at.