Tom otworzył okna, żeby przewietrzyć pokój.

  • przewietrzyć ‑rzę ‑rzysz pf, impf przewietrzać = to air out / ventilate