Tom ogrzał się przy ogniu.

ogrzać ogrzeję ‑jesz pf, impf ogrzewać = to warm, heat. /// + się = to warm o.s.