Tom nocuje dziś u kolegi w domu.

  • nocować ‑cuję ‑jesz impf, pf przenocować = to sleep overnight, to spend the night