Tom nigdy nie przestanie być na mnie wściekły. (Sentence Note)

  • przestać ‑stanę ‑niesz pf, impf przestawać ‑staję ‑jesz ‑stawaj + Infin = to stop, cease (doing s.t.).