Tom nigdy nie pozwalał Mary zostawać samej z jego dziećmi. (Sentence Note)

  • pozwolić ‑lę ‑lisz ‑wól pf, impf pozwalać +D = to allow, permit,
  • & na + Acc = to allow for, enable