Tom nigdy nie pije kawy pod koniec dnia.

pod koniec dnia = literally, under the end of the day = late in the day, by the end of the day