Tom nigdy nie dowie się, że to ty mi to powiedziałeś.(Sentence Note)

  • dowiedzieć się (-wiem -wiesz -wiedzą) (pf), (impf) dowiadywać się (-duję -jesz) +Genitive = to find something out. o + Locative = to learn about