Tom niesie coś w lewej ręce. (Sentence Note)

Note: nieść (niosę niesiesz niosą niósł niosła nieśli) (determinate), (indeterminate) nosić (-szę -sisz). (Perfective) ponieść = to carry, (indeterminate) = to wear.

nosić okulary = to wear glasses.