Tom nie zdoła tego skończyć w godzinę. (Sentence Note)

zdołać ‑am ‑asz pf +infin = manage (to do)