Tom nie zaproponował mi oddania moich pieniędzy.

Correction

Tom did not propose to give me my money back

oddanie (noun) 1] +Dative = devotion, dedication, commitment to. 2] restitution