Tom nie wygląda na łajdaka

  • łajdak mp.noun = łajdacy or łajdaki = a rascal, scoundrel