Tom nie wejdzie.

  • wejść ‑jdę ‑dziesz wszedł weszła pf, impf wchodzić ‑dzę ‑dzisz wchodź = to enter
  • to be included do+G into, among.
  • & na+A go up to (a floor in a building), ascend (mountain).
  • & w+A enter into (relations, etc).