Tom nie uważa, że występ Mary był bardzo dobry.(Sentence Note)

  • występ (mi noun) = 1] performance, stepping out. 2] ledge, outcropping
  • wystąpić (-pię -pisz) (pf), (impf) występować (-puję -jesz) = to appear, occur
  • występny (adj) = criminal (e.g. criminal behaviour)
  • występek (-pku) (mi noun) = transgression, offence, petty crime
  • występca, występnik (mp noun) (old-fashioned) = transgressor