Tom nie przepada za czekoladą, ale Mary lubi.

  • przepaść ‑padnę ‑niesz ‑padł pf, impf przepadać 1] be lost. 2] & za+Instr = to be crazy about s.t.
  • przepaść f.noun = a chasm, precipice, abyss